Nytt datacenter byggs i Älvsbyn

Företaget som står bakom idén heter Gassecry, ett nytt ungt företag som leds av David Sardén som även presenterade projektet på en företagsfrukost i Älvsbyn för en tid sedan.

En anläggning är redan byggd i Överkalix där de har sin första park med hyrservrar. Den fungerar även som testbädd för tekniker de använder eller kommer att använda i andra datacenter.

Deras koncept är att bygga datacenter med så liten miljöpåverkan som det går (material och yta). Fastigheten byggs i moduler något som även gäller inredningen. All utrustning ska ta så litet utrymme som möjligt och använder en kylteknik som gör det effektivare för att återvinna värmen. Även maskinparken består av delvis återvunna apparater. Dessutom vill de ha fossilfri el och fossilfri reservkraft. Det man vill är att erbjuda lokal, energieffektiv och säker datalagringstjänst där kunden hyr serverkapacitet och äger sitt eget lagringsmedium.

– Vi vill ta fram hållbara datacenter där vi tänker på helheten och anpassar till de förutsättningar som finns, säger David Sardén.

I Älvsbyn blir det en ny anläggning, men siktet är att använda befintliga lokaler så långt som möjligt. Dessutom så kommer de att hyra mark av kommunen. Det arbetet är redan påbörjat. Det är marken som finns mellan kommunförrådet och besiktningen.
Gassecry har pågående diskussioner med Älvsbyns värmeverk men i första etappen så kommer de att hantera spillvärmen internt för att vid utbyggnad tillsammans se hur man kan föra värmen åter till samhället.

Det företaget också vill åstadkomma är att komma bort från storskaligheten i datacentervärlden. Små effektiva enheter, moduluppbyggda och flyttbara om sådant behov uppstår.

Kommunalrådet Tomas Egmark är glad över nytillskottet

– Satsningen är en positiv utveckling för kommunen. Jag tror dock inte att det blir så många nya arbetstillfällen till att börja med vid sidan av själva byggandet.

Idag består samarbetet med Älvsbyns kommun i att hitta framtida lösningar som kan gynna kommunen och hjälpa till med att hitta nya samarbeten med ny teknik vilket i framtiden behövs för att säkerställa arbeten.

Byggandet startar när tjälen har gått ur marken med sedvanlig markberedning, grundläggning och el och vatten. Bygget har två steg och i första steget så kommer man att själva ta hand om spillvärmen och sedan i etapp två kunna ansluta till värmeverket.

Etapp 1 beräknas att vara klar och i drift under innevarande år.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #1, 2020

Text: Lars-Eric Lundberg