Nya beläggningar i kommunen

Gatan har smalnats av och är nu 5,5 meter bred med en gång- och cykelväg (GC-väg) som är anlagd för att skydda gång- och cykeltrafikanter. Ny beläggning är även lagd vid Nyvägen och Skogsgatan. Målning och skyltning av övergångsställen kommer senare.

Hela området som kallas Nybergshägnan har senaste åren rustats med nya VA-Ledningar, kraftigare överbyggnad på gatorna och nu även ny beläggning. Vi vill uppmana alla trafikanter att hålla hastighetsbegränsningarna. Det vore synd med artificiella gupp nu då vägen äntligen har blivit jämn.

Asfaltering av Bäckängen. Foto: Älvsbyns energi

Asfaltering av Bäckängen. Foto: Älvsbyns energi

Genomfartsgatan på området Bäckängen som, heter Frejgatan, är belagd med 5 meter bredd, vilket gör att det fina området nu blir ännu mer attraktiv för tomtköpare.

Kommunen har också ändrat om parkeringarna vid Nybergas äldreboende, så att det nu finns besöksparkering vid samtliga entréer. Detta är ett önskemål som framförts via Trygghets- och tillgänglighetsrådet.