Ny taxa för livsmedelskontrollen

Det innebär att verksamhetsutövare kommer att faktureras för den faktiska tiden som miljö- och byggnämnden lägger ner vid varje ärende, exempelvis förberedelse, inspektion och efterarbete inklusive administrativt arbete.

Varje livsmedelsverksamhet har fått ett beslut om riskklassning där det framgår hur många kontrolltimmar man tilldelats. Från och med i år 2022 är detta endast en schablontid som kan över- eller understigas vid olika inspektioner. Ni kommer att faktureras för den faktiska tiden oavsett om den över- eller understiger den beslutade kontrolltiden. Timtaxan är 1160 kr för år 2022.

Har ni några frågor så kontakta gärna samhällsbyggnadskontoret via mejl mb@alvsbyn.se eller på telefon 0929-170 00 (växeln).

Bild på tre stycken makroner.