Ny kompetensförsörjningsplan framtagen – andas framtidstro

Sedan oktober månad har Älvsbyns kommun en ny kompetensförsörjningsplan, som bygger på en omvärldsanalys och en nulägesanalys på kommunen som helhet, bland annat kopplat till demografin i samhället och arbetsmarknadsprognoser. Denne kommer att användas som underlag för hur kommunen som arbetsgivare på ett strukturerat sätt ska kunna bemöta utmaningen med kompetensförsörjningen.

– Vi ser bland annat utmaningar både som inlandskommun, med ett sjunkande antal medborgare, och att ett flertal industrier etableras runt om i länet som är med och konkurrerar om arbetskraft. Men vi ser även möjligheter då vi bland annat är en kommun med pendlingsavstånd till andra kommuner, vi har tågförbindelser och närhet till flygplats samt möjligheten att industrietableringarna kan medföra att medföljande familjemedlemmar söker jobb hos oss. Vi tittar också på hur det ser ut i våra egna verksamheter, hur många slutar, hur många ser vi framledes kommer gå i pension samt vilken kompetens ser vi ett kommande behov av, säger Jennie Grahn, HR-specialist på Älvsbyns kommun, som varit med och tagit fram den nya planen.

Har du något exempel på de områden ni har tittat på och vad som kan komma att behövas?

– Inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshinder till exempel ser vi att vi kan komma att behöva fler undersköterskor med olika spetskompetenser, så som demens, geriatrik och psykiatri, beroende på hur behovet ser ut ute i våra verksamheter. Det handlar helt enkelt om att vi som arbetsgivare måste ha framförhållning för att kunna möta upp det framtida kompetensbehovet och samtidigt stärka vårt varumärke som en attraktiv arbetsgivare.

Under kommunfullmäktige i höstas klubbade församlingen igenom den nya kompetensförsörjningsplanen, som kommer att gälla under perioden 2022 – 2024.

Prioriterade åtgärder under perioden:

  • Lyfta fram årets arbetslag, medarbetare och ledare
  • Bli en familjevänlig arbetsgivare
  • Praktikvänlig arbetsplats
  • Utreda om möjligheten att erbjuda fadder/handledare till nyanställda utrikesfödda
  • Utreda om möjligheten att arbetsgivaren kan hjälpa medarbetare med finansiering av utbildning
  • Utreda möjligheten att erbjuda 80/90/100-modellen för arbetstagare från 62 år och uppåt

HR-avdelning (HR = Human Resources ≈ personalavdelning).