Ny kompetensförsörjningsplan för kommunen framtagen

– Syftet är att planen ska fungera som underlag för hur vi på ett strukturerat sätt ska kunna bemöta utmaningen med kompetensförsörjningen. Den bygger på en omvärldsanalys och en nulägesanalys på kommunen som helhet, bland annat kopplat till demografin i samhället och arbetsmarknadsprognoser. Utifrån det har vi tagit fram genomförbara strategier och konkreta förslag på hur vi som arbetsgivare ska hantera kompetensförsörjningen i kommunen, säger Rebecca Norén, vikarierande HR-chef på Älvsbyns kommun.

Exempel på konkreta förslag är dels hur man väljer att marknadsföra jobben utåt, exempelvis genom starkare närvaro på sociala medier, samt universitet och skolor. Men det handlar även om att utveckla attraktiva arbetsplatser för att behålla befintlig personal, genom att skapa förutsättningar för karriärutveckling och intern rörlighet eller genom att exempelvis kunna erbjuda fler heltidstjänster och förlänga arbetslivet för dem som vill jobba längre än pensionsåldern. Utöver det undersöks hur man kan skapa bra förutsättningar för pendlare från andra kommuner, samt utreda och följa upp orsaker till varför en medarbetare väljer att avsluta sin anställning.

HR-avdelning (HR = Human Resources ≈ personalavdelning)

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #3, 2020

Text: Robin Nilsson