Ny kanslichef

– Det är med stolthet, glädje och tacksamhet som jag tar på mig uppdraget! Jag ser fram emot att tillsammans med medarbetarna driva utvecklingen av kansliets verksamhet, säger Nataliya Renlund, tillträdande kanslichef.

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2022 om en omorganisation som innebär att ledningsstödet delas upp i kommunchefens stab och verksamhetsområdet Drift och service. Kommunövergripande frågor samlas på kansliet.

– Jag är glad över att vi lyckats rekrytera Nataliya som kanslichef. Hennes erfarenhet av att leda verksamheter i förändring blir värdefull i utvecklingen av kansliets verksamhet, säger Anna Lindberg, kommunchef.

Ökade krav på kommunerna avseende kontroll, beslutsunderlag och ledningsstödet samt nya tillkommande uppgifter av kommunövergripande karaktär har resulterat i nya uppdrag för kansliet.

Nataliya Renlund är idag enhetschef för Stöd till individ och familj i Älvsbyns kommun. Hon har en social omsorgsexamen och har arbetat som chef i kommunen sedan 2013. Nataliya tillträder sin tjänst 1 januari 2023.