Ny ansökan för Lavergruvan

Möjlighet finns att lämna synpunkter under samrådsprocessen till Boliden senast den 31 januari 2024 vad gäller deras ansökan om bearbetningskoncession.

Gruvfyndigheten i Laver består främst av koppar, men innehåller även andra metaller som guld, silver och molybden. Boliden beskriver fyndigheten och framtida verksamhet snarlik deras gruva i Aitik, Gällivare.

– Det är en jättespännande fyndighet, visserligen med en låghalt i, men det är ändå Europas näst största potentiella fyndighet. Det är en stor sammanhängande fyndighet där vi dessutom behöver bryta förhållandevis lite gråberg för att komma åt fyndigheten, vilket är väldigt positivt, säger Robert Erixon, utvecklingsingenjör på Boliden.

Ny miljöteknik i fokus

I förra ansökan som fick avslag var upplägget att göra en stor damm och tömma några vattendrag. Det nya är helt annorlunda där de visserligen fortfarande vill bedriva verksamheten i form av dagbrott men i stället med en så kallad förtjockad deponering. Den nya ansökan innehåller bland annat att Lill-Laversjön inte behöver tömmas och ett nytt koncept för avfallshantering med fokus på ny miljöteknik. Boliden planerar att separera ut svavlet från avfallet, vilket skulle minska risken för lakvattenproblematik och bidra till en mer långsiktigt hållbar verksamhet.

– Vi har ett helt nytt koncept för avfallshantering, förklarar Åsa Sjöblom, utvecklingsingenjör på Boliden. Vi tittar på möjligheten att deponera med en torrare förtjockad teknik i stället för våta dammkonstruktioner. Vi vill dessutom redan från början separera ut svavelhaltigt material från gruvavfallet för att förebygga miljöproblem och att successivt efterbehandla materialet, vilket är avgörande för att undvika långvariga påverkningar av miljön.

Potential för många arbetstillfällen

Om en gruvetablering i Laver blir av skulle den kunna innebära många arbetstillfällen i Älvsbyns kommun. Boliden uppskattar att projektet till att börja med skulle kunna skapa upp till 1 000 arbetstillfällen under den runt två år långa byggfasen och 500 arbetstillfällen i den färdiga gruvan under driftsfasen. Utöver detta behövs många entreprenörer och andra arbetstillfällen kan skapas tack vare gruvan.

Flera yrkesgrupper behövs

En gruvetablering i Laver skulle innebära stora möjligheter för de unga i kommunen att få ett jobb i framtiden, enligt Robert Erixon på Boliden.

– Det kommer att behövas elektriker, bergarbetare, traktorförare, olika mekaniker för service och underhåll. Det kommer behövas akademiker, ingenjörer, tjänstemän och de som är intresserade av datorer. Så de flesta teoretiska och praktiska gymnasieutbildningar och även universitetsutbildningar berörs alltså. Det är jätteviktigt att unga är medvetna om de här möjligheterna, säger han och tillägger. Även om det sker en utveckling inom AI och automation, så innebär det inte mindre antal jobb utan andra typer av arbetstillfällen i framtiden.

Bolidens ansökan planeras vara klar och lämnas in till Bergsstaten senast i oktober 2024.

Karta från Bolidens samrådsunderlag inför ansökan om bearbetningskoncession.

Karta från Bolidens samrådsunderlag inför ansökan om bearbetningskoncession.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #4, 2023

Text: Peter Lundberg