Näringslivsfrukost

Näringlivsfrukost.Hans Andersson Svenskt Näringsliv.

Varmt välkommen till näringslivsfrukost, 31 maj.

Frukosten startar kl. 07.30.
Möte kl. 08.00 – 09.00.

Del av innehåll:
• Presentation av Älvsbyns företagsklimat 2024,
Hans Andersson Svenskt Näringsliv
• Stadsbidrag för yrkesutbildningar,
Olof Johansson Älvsbyns kommun
• Företagspresentation Lyftet – Pernilla Öhlund AB