Näringslivsfrukost 29 september

Del av innehåll:

  • Våra studenter – Era problemlösare?
    Anna Marklund, samverkanslots vid LTU, berättar om hur du som företagare kan komma i kontakt med studenter och forskare för att lösa utmaningar i ditt företag.
  • Svenskt näringsliv. Ranking lokalt företagsklimat, Hans Andersson
  • Information om Landsbygdskonferens Pite Älvdal
  • Lyftet: Norrbottens Bergteknik

En återkommande punkt är information från kommunen, näringslivet och samarbetspartners.

Vid frågor, kontakta: naringsliv@alvsbyn.se