Näringslivsfrukost 29 april

Frukost serveras från 07.30 och mötet är 08.00 – 09.00.

Del av innehåll:

  • LTU Business, Sofia Gullholm
  • Älvsbyns Fastigheter, Annelie Vinsa
  • Lyftet: Älvsby Tryck & Design

Återkommande punkt: Information från kommunen, näringslivet och samarbetspartners.

Vid frågor, kontakta naringsliv@alvsbyn.se