Näringslivsfrukost 28 maj

Välkomna på digital näringslivsfrukost via Teams kl. 8.00 - 9.00.

Del av innehåll: Älvsbyns nya kommunchef Anna Lindberg, tidigare regional utvecklingsdirektör på Region Norrbotten, presenterar sig och Anneli Johansson berättar om Älvsbyns kyrkstad och hur besökare kan uppleva den kulturhistoriska platsen både på Kyrkmalmen och i digitalt format.

Som vanligt avslutar vi med nyheter och meddelanden från kommunen, näringslivet och samarbetspartners.

Teamslänk för att ansluta till näringslivsfrukosten:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZThkODJhNjYtYWI0NC00N2EzLTljMjUtZTg5YmQwNGExYTBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2217329907-7115-4240-8583-0c125c07b530%22%2c%22Oid%22%3a%22b0d7481c-caf9-41b9-b63a-b257a8b473b9%22%7d

Anslut via ovanstående länk fredag 28 maj kl. 08:00.
Vid frågor, kontakta: naringsliv@alvsbyn.se

Välkomna!

Senast uppdaterad 2021-06-03
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.