Näringslivsfrukost 24 september

Välkommen på digital näringslivsfrukost 24 september klockan 08.00 - 09.00.

Del av innehåll: Svenskt Näringsliv, kommunranking och näringslivsklimat. Presentation av vandring/cykelleder i Storforsen.

Teamslänk för att ansluta till frukosten:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjY5ODg5NWMtZTc1Mi00ZThlLWJiNjYtNTI2Nzc4YjllOGI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2217329907-7115-4240-8583-0c125c07b530%22%2c%22Oid%22%3a%22b0d7481c-caf9-41b9-b63a-b257a8b473b9%22%7d

Anslut via ovanstående länk fredag 24 september klockan 08.00.

Vid frågor, kontakta: naringsliv@alvsbyn.se

Senast uppdaterad 2021-09-21

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.