Näringslivsfrukost 22 mars

Frukost serveras från 07.30 och mötet är 08.00 – 09.00.

Del av innehåll

  • Kulturföretagande, dess betydelse i samhället och vikten av kultur kopplat till gröna omställningen, Josefin Silan Karlsson.
  • Älvsbyns kommun 150 år, Linda Öhlin.
  • Företagspresentation Lyftet: Ihrströms Plåtslageri AB.

En återkommande punkt är information från Älvsbyns kommun, näringslivet och samarbetspartners.

Vid frågor, kontakta: naringsliv@alvsbyn.se