Näringslivsfrukost 18 juni

Välkomna på digital näringslivsfrukost via Teams kl. 8.00 - 9.00.

Del av innehåll: Småföretagarnas Riksförbund presenterar småföretagarindex, om småföretagens förutsättningar i Älvsbyn. Slutpresentation av projekt Arctiq DC.

Som vanligt avslutar vi med nyheter och meddelanden från kommunen, näringslivet och samarbetspartners.

Teamslänk för att ansluta till näringslivsfrukosten:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzFhZmNmY2MtMzU2YS00ZDA2LWIzNWQtMDljMjFjMDIxZTU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2217329907-7115-4240-8583-0c125c07b530%22%2c%22Oid%22%3a%22b0d7481c-caf9-41b9-b63a-b257a8b473b9%22%7d

Anslut via ovanstående länk fredag 18 juni  kl. 08:00.
Vid frågor, kontakta: naringsliv@alvsbyn.se

Välkomna!

Senast uppdaterad 2021-06-11

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.