Möt Emil, en av våra tidigare praktikanter

Här kan ni läsa mer om Emils tid som praktikant och vad han gör nu efter sin tid som student.

Hej Emil, läget?

– Det är bara bra med mig.

Du gjorde din praktik under tiden du studerande på LTU, vilket program läste du?

– Jag läste statsvetenskapsprogrammet på kandidatnivå.

Vad gjorde att du ville praktisera på en kommun?

– En statsvetenskapsexamen brukar för många leda till ett arbete inom offentlig sektor. Att praktisera på en kommun valde jag därför att jag därmed kunde tillskansa mig erfarenheter och inblick i en ganska typisk framtida arbetsplats.

Kan du berätta litegrann om vad du fick göra under din tid här?

– Jag fick arbeta med lite olika kommunövergripande frågor. Bland annat delta i utredningsarbete, och framtagande av underlag till en uppdaterad fullmäktigeutbildning ämnad för de förtroendevalda. Därutöver har jag deltagit i lite övrigt, exempelvis suttit med på styrelse- och fullmäktigesammanträden och ungdomstinget.

Vilka lärdomar tar du med dig från tiden hos oss?

– Praktiken har bland annat medfört att man fått en god inblick i hur kommuner fungerar och styrs, både ur ett tjänstemanna- och politiskt perspektiv. Dessutom har det varit intressant att få följa ärendens gång, från utredning till dess att det presenteras för politiken.

Skulle du rekommendera andra att göra praktik på Älvsbyns kommun?

– Ja det gör jag absolut. Praktiktiden har varit både rolig och lärorik. Att bekanta sig med kommunal verksamhet kan dessutom vara en god inspirationskälla till de som inte ännu bestämt sig för ett uppsatsämne, även om mitt eget examensarbete visserligen behandlade annat. Ett väldigt trevligt bemötande från samtliga i personalen är ej att förglömma.

Och vi är ju nyfikna, vad gör du nu?

– Just nu arbetar jag mina första dagar hos Region Norrbotten där jag fått anställning som handläggare/nämndsekreterare.

Vill du också göra praktik på Älvsbyns kommun? Välkommen att ta kontakt med HR-avdelningen, hr@alvsbyn.se.