Morsdagsbesök på Nyberga

I mitten av maj skänktes plexiglasskärmar till Älvsbyns äldreboenden av det lokala byggmaterialföretaget Öhmans Trävaru i Korsträsk. Dessa möjliggör att träffa sina äldre anhöriga på ett säkert sätt utomhus på var sin sida plexiglasskärmarna.

– Att äntligen få träffas, se och höra varandra är fantastiskt. De senaste dagarna har besöken vid skärmarna på Nyberga avlöst varandra och på morsdag har vi bemannat upp och reserverat besökstiderna för Nybergas damer, säger Monica Sundkvist, enhetschef på Nybergas särskilda boende.

De som vill besöka sin mor kontaktar aktuell avdelning för mer information.

Besök vid en av Nyberga äldreboendes plexiglasskärmar

Besök vid en av Nyberga äldreboendes plexiglasskärmar