Möjligheter till investeringsstöd

Covid-19 fortsätter att i varierande omfattning och på olika sätt påverka näringslivet och företag. Oberoende av covid-19 finns olika typer av möjliga insatser för näringslivet för att främja utveckling och tillväxt hos företagen.

För att underlätta investeringsplaner för företag som står inför satsningar finns möjlighet att söka stöd för investeringar. Det finns olika aktörer som främjar tillväxt, bland annat Region Norrbotten, som med hjälp av olika typer av regionala utvecklingsmedel hjälper företag och projekt som gynnar tillväxt och regional utveckling.

För mer information kontakta kommunens företagsrådgivare Owe Johansson owe@cando.nu 070-519 89 99 eller näringslivsutvecklare Sofia Lundberg sofia.lundberg@alvsbyn.se 0929-174 80.