Migrationsverket söker bostadsplatser till flyktingar

Sverige tar kontinuerligt emot delar av de ukrainska flyktingarna. Många som kommer hit saknar plats att bo på. I och med detta söker Migrationsverket efter bostadsplatser runt om i landet till flyktingarna, antingen rum eller fastighet/lägenhet.

https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Fastighetsagare-och-uthyrare.html

Migrationsverket hyr inte bostäder av privatpersoner

Om du har en bostad att erbjuda som privatperson hänvisar de dig till lokala hjälporganisationer för att se hur du kan hjälpa till.