Mariann och Kristina – två rutinerade sjuksköterskor

Mariann Kronfeldt och Kristina Östman är de två som arbetat längst som sjuksköterska (SSK) i Älvsbyn, Mariann i 25 år (färdig SSK i 36 år) och Kristina i 35 år (färdig SSK i 37 år). Åren må ha gått, men ingen dag är fortfarande den andra lik för de båda.

– Som sköterskor är vi vana att vara väldigt flexibla och vi löser allt. Man kan ha en plan inför nästa dag, men den kan snabbt ändras om exempelvis någon i sjukskötersketeamet är sjuk eller något akut har hänt. Då får vi tänka om, prioritera och strukturera om i teamet, berättar Mariann.

Listan på uppgifter är lång. Som OAS sköter man vården för alla som bor på särskilt boende och de i hemsjukvården, och ser till så att de får rätt vård och omsorg. Det kan handla om exempelvis provtagning, palliativ vård, förebyggande arbete och kvalitetssäkring. Det är även sjuksköterskorna som har störst medicinskt ansvar och avgör när läkare ska konsulteras.

”Vi är väldigt stolta att arbeta åt Älvsbyns kommun”

Kommunen är indelad i olika vårdområden. Mariann ansvarar för två av Ugglans demensboenden och delar av centrala Älvsbyn, medan Kristina ansvarar för korttidsavdelningen.

– Sen arbetar jag även halvtid som koordinator, där jag sitter som spindeln i nätet för sjuksköterskorna tillsammans med en kollega. Där svarar jag i vår jourtelefon som vårdpersonal kan ringa in till om de har problem. Då koordinerar jag och ser till att dem får hjälp, berättar Kristina.

Enligt tröskelprincipen har de som är över 18 år, och antingen är dement eller så sjuk att man inte kan ta sig till hälsocentralen, rätt att ansöka om att få hemsjukvård. Anser du att du har behov av hemsjukvård kontaktar du hälsocentralen eller hemsjukvården som gör en bedömning om det är aktuellt och vilken hjälp man i så fall kan få. När du har hemsjukvård kan en sjuksköterska och/eller rehabteamet komma hem för att se över vilket behov du har.

– Vi är väldigt stolta att arbeta åt Älvsbyns kommun. Vi har kommit väldigt långt när det gäller att se och bemöta den enskilde personens behov, både i hemsjukvård och i särskilt boende. Det gäller även hur vi bemöter varandra i vardagen och hur vi jobbar tillsammans i team, säger Mariann och får medhåll av kollegan Kristina.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #3, 2021

Text: Robin Nilsson