Många viktiga frågor under Sensommarfesten

I samband med årets Sensommarfest fanns representanter från Älvsbyns kommun på plats för att träffa medborgarna. Temat för dagens medborgardialog fokuserade på trygghet och trivsel i Älvsbyn, där besökarna själva hade möjlighet att säga sitt. Många sökte sig till tältet för att prata om exempelvis förskolan och det kulturella livet.

– Jag är glad, för det här känner jag igen när vi jobbade med den strategiska planen. Det är sådant som vi politiskt sett har väldigt högt prioriterat. Det som vi jobbar med synkar väldigt bra med det som medborgarna kom och berättade om, säger Johan Dahlqvist, kommunalråd i Älvsbyns kommun.

Bild på en whiteboard fylld med anteckningar.

Foto: Anna Lindberg.

Sex punkter

På plats kunde besökarna skriva upp vad dem tycker är bra i kommunen och det som man skulle kunna jobba vidare med och utveckla. Resultatet av medborgardialogen landade i sex punkter:

Kultur och fritid för alla åldrar
Älvsbyn har ett rikt kulturliv. Ett plus var den nya sporthallen. Det efterlystes dock fler saker för de äldre.

– Vi jobbar med att få i gång verksamheterna i Älvsbyns sporthall, som vi vill ska vara en mötesplats för alla, berättar Anna Lindberg, kommunchef i Älvsbyn.

Boendemiljöer – flyttkedjor och attraktiva boenden
För närvarande finns inga planer spikade gällande byggnationer för kommunen. Däremot tittar man på vad de lokala aktörerna gör, exempelvis Alen Invest som precis bytt ägare.

– Mycket är på gång, men här är det inte alltid kommunen som äger frågorna. Men våra politiker har gett i uppdrag till socialchefen att utreda möjligheten för ett särskilt boende, berättar Anna Lindberg.

Trafiksituation
Där har det bland annat inkommit klagomål på att den nedre delen av Storgatan har använts för kappkörning på kvällarna. Kommunen kommer att titta på problemet och återkomma.

Polisnärvaron
Det finns ett bra samarbete mellan kommunen och Polisen, bland annat genom ett gemensamt medborgarlöfte mellan parterna, vars syfte är att jobba mot de lokala problembilderna som finns i kommunen. Även om Polisen inte syns så finns dem i närheten.

Förskola
En önskan om ändrade och mer flexiblare tider har inkommit av föräldrar. Detta är något som redan nu ligger på bordet.

– Vi har en motion som är på väg upp som kommer att hanteras. Vi kommer att återkomma i den frågan längre fram, berättar Anna Lindberg.

Attraktiva miljöer
Utsmyckningen av Älvsbyn är en varm fråga hos många. Där kommer det arbetas kontinuerligt för att skapa en attraktiv miljö.

– Nu har vi flyttat in Parkavdelningen i kommunförvaltningen. Vi ser att det skapar vissa möjligheter för oss att arbeta mera med hur Älvsbyn ska gestaltas. Det finns mycket som behöver göras, vi får ta det bit för bit, berättar Anna Lindberg.