Många projekt för Älvsbyns Energi

– Vi gör investeringar på 40 miljoner kronor under två år, berättar Jan Sipola, VD Älvsbyns Energi.

Som många förmodligen märkt så grävs det som aldrig förr i Älvsbyn. Det beror på ett stort antal projekt.

– VA-nätet är ju mellan 50 och 60 år gammalt. Så det behöver förnyas. Men vi ligger bra till med det arbetet jämfört med övriga Sverige, förklarar Jan Sipola.

Det byggs också ut.

– Vi vidgar VA-nätet mot Övrabyn och Nystrand. För hushållen är det den klart bästa affären både ekonomiskt och kvalitetsmässigt eftersom miljökraven kommer att skärpas för dem med egna 3-kammarbrunnar.

VA-arbeten görs mellan Stationsgatan och Järnvägsgatan. Etapp två för Lönngatan och Lövgatan är under utförande. Västermalmsleden ska delvis grävas ur och fyllas med nytt material mellan Stationsgatan och Tåggatan.

– Beläggning av gatorna görs när allt satt sig, till hösten eller nästa år.

Flytt av dagvatten och fjärrvärme

Polarbröd investerar i ett dubbelspår för järnvägstrafik. Det innebär att Verkstadsgatan stängs av vid Allmecan.

– Vi måste flytta spill- och dagvatten till Fabriksgatan som måste byggas om. Vatten och fjärrvärme är redan flyttat

Den ena infarten till parkeringen vid kommunhuset tas bort. Det gör att fyra p-platser försvinner. Storgatan har fräschats upp med ny asfaltbeläggning. Två nya busshållplatser har byggts på Trafikverkets del av Nygatan mellan Hantverkscentrum och kommunhuset där omkörningsförbud numera råder. Filrör och vitmålade linjer ökar trafiksäkerheten på platsen. Medborgargatan och Stationsgatan anpassas genom att smalnas av.

– Medborgargatan är i dag 14 meter bred med trottoarer. Det känns lite överdimensionerat.

Tre nya busshållplatser blir det också längs Östermalmsleden, i höjd med Turistgatan, för avstigning och två vid reningsverket för både av- och påstigning.

Rullskidbana

På nya villaområdet Bäckängen röjs sly och marken utjämnas. En ny gång- och cykelväg anläggs från Timmersvansens förskola upp mot Bilprovningen för att sedan fortsätta längs Industrileden mot Nyfors till Ställverksvägen. Totalt 1 600 meter. Det gör att gång- och cykelväg finns från centrum till Nyfors.

– Hela sträckan blir belyst och mellan Timmersvansen och Bilprovningen även asfalterad. Vi har snirklat den lite uppför backen så den kan nyttjas som rullskidbana vilket blir till nytta för Idrottslinjen vid Älvsby Folkhögskola.

I norra Nyfors, vid Bröderna Öhmnas anläggning, markbereds det för sju nya industritomter. Värmeverket får en till infart och nya parkeringsytor plus ett nytt flisförråd på 7 000 kubikmeter.

– Dubbelt så stort som det förråd som byggdes 1980.

Återvinningsstationen utrustas med en ny fordonsvåg, ökad tillgänglighet för funktionshindrade, ny personalbyggnad med duschar för både damer och herrar plus nödvändiga reparationer och underhåll.

Först i Sverige

Älvsbyns Energi har mitt i allt detta även hunnit med att provborra för en ny reservvattentäkt på andra sidan älven i Brukte.

– Tillstånden är i princip klara och kapaciteten på den nya täkten är lika stor som den gamla. På den fronten är vi först i Sverige med att se om vårt hus.

Åtta grävmaskiner är för tillfället i bruk för att klara projekten.

– Vi kör i samma takt även nästa år, säger Sipola.

Dessutom startar Trafikverkets ombyggnad av Storgatan åren 2021 och 2022. Det arbetet sträcker sig från Gulf-rondellen till Älvsbyns nya resecentrum.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #2, 2018

Text: Tony Berglund