Lönar det sig att slå av?

På biblioteket i Älvsbyn kan du låna en energimätare kostnadsfritt. Energimätaren ser ut som ett grenuttag med en display. Du ansluter energimätaren till eluttaget i väggen och sätter sedan i elsladden till den apparat du vill mäta i energimätarens uttag som visas på bilden. Sedan är det bara att avläsa resultatet på displayen.

Mätaren visar watt, alltså hur mycket el som apparaten du mäter använder just nu per sekund. Utifrån det kan du själv enkelt räkna ut hur lång tid det tar för den apparat du mäter att använda 1 kWh el, vilket är den enhet för elanvändningen som de flesta är bekanta med från sin elräkning. 1 kWh motsvarar att använda 1000 watt under 1 timme. Det tog alltså lite under 17 timmar för en gammaldags 60 watts glödlampa att använda 1 kWh. Energimätaren fungerar bra för apparater som använder 2 watt eller mer.

Om du inte känner för att räkna själv kan du också helt enkelt låta mätaren fortsätta att mäta elförbrukningen för din dator, din TV eller din julstjärna i fönstret under några dygn och se direkt på displayen hur lång tid det tar för den apparat du mäter att använda 1 kWh. Dessutom kan du ange ditt elpris i energimätaren och kan då mäta elförbrukningen direkt i pengar istället för i watt eller kWh.

Om du behöver tips på hur du kan minska din elförbrukning eller behöver hjälp med hur du använder energimätaren kan du kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare Erika Groth på telefon 0929-170 63 eller e-post erika.groth@alvsbyn.se.

För en demonstration av hur energimätaren fungerar kan du komma till energi- och klimatrådgivarens kontor i kommunhuset.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #3-4, 2018