Livsmedelsverket – seminarium om den nya riskklassningen

Den 14 februari kl. 09.00 – 11.00 håller Livsmedelsverket i ett digitalt seminarium för företag om den nya modellen som kortfattat innebär hur många tillsynsbesök ett företag ska få på en femårsperiod, i stället för den nuvarande riskklassningen som säger hur många tillsynstimmar varje företag ska ha per år.

Mer information om de nya riskklasserna: Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024 – Kontrollwiki (livsmedelsverket.se)

Mer information om seminariet: Ny inbjudan till digitalt seminarium om nya riskklassningsmodellen (livsmedelsverket.se)

Det här innebär även att alla med livsmedelsföretag kommer att behöva skicka in nya uppgifter. Vi på Älvsbyns kommun arbetar för att ordna en e-tjänst för detta och livsmedelsinspektören kommer att återkomma med information till de berörda företagen.

Tips!

Det finns även möjlighet att prenumerera på Livsmedelverkets olika nyhetsbrev för att få information direkt via epost: www.livsmedelsverket.se/nyhetsbrev/prenumera-pa-nyheter