Lars är nominerad till Norrbottens jämställdhetspris

För två och ett halvt år sedan grundande Lars företaget Emancipation, som han driver på sidan om sitt ordinarie jobb på gymnasiet. Där erbjuder han föreläsningar och workshops som tar upp den destruktiva machokulturen och vikten av ett jämställt samhälle. I och med pandemin har företagets arbete ebbat ut lite, i stället har han lagt mer fokus på sin arbetsplats.

– När jag var lärare arbetade jag mycket med jämställdhetsfrågor, framför allt maskulinitetskultur och vilka utmaningar och problem det skapar i samhället. Det har jag haft mycket fokus i min undervisning, utifrån sociologi och de samhällsutmaningar det skapar. Så det är extra roligt att någon har tänkt på mig just det här året, då jag har haft mer fokus på gymnasiet och de elever vi har i den egna verksamheten. Nu när jag är tillförordnad rektor har jag även lyft upp ämnet i rektorsgruppen. Vikten av att arbeta medvetet med genusstrukturer i vår skolutveckling för att hitta lösningar kring de problem och utmaningar som påverkar skolans verksamhet kopplat till bland annat elevers trivsel, hälsa och skolresultat.

Lars Pettersson Lindmark lägger stor fokus på jämställdhetsfrågor i sitt undervisande. Foto: Robin Nilsson.

Lars Pettersson Lindmark lägger stor fokus på jämställdhetsfrågor i sitt undervisande. Foto: Robin Nilsson.

Vill få bort machokulturen bland ungdomarna

Som människa förväntas man forma sitt beteende utifrån sitt kön, något som är extra tydligt i ungdomsåren där vi formas tillsammans för att hitta vår identitet och vår plats i samhället med andra. En kille exempelvis förväntas utifrån starkt rådande normer kring maskulinitetsideal visa sig tuff, okänslig och stark, vilket riskerar bråk och stök i skolan. En annan effekt av destruktiva maskulinitetsideal är att det också riskerar att leda till en avig inställning till kunskap och ett ointresse för utbildning och studier. Allt detta tenderar i sin tur att resultera i bland annat sämre skolresultat, osunda värderingar, ökad psykisk ohälsa och en ökad risk att både utsätta andra för våld och själv utsättas för våld. Detta är något som Lars vill ändra på.

– Det finns könskodade ideal som vi alla på något sätt måste förhålla oss till, de här är normer som finns i samhället. Normer som leder till ohälsa och problem för den enskilde individen, skolklassen och i förlängningen också samhället i stort. Det är det som jag arbetar emot, ett problem som jag vill lyfta upp och hitta lösningar på.

Vinnaren presenteras under den regionala jämställdhetsdagen den 7 september på Vetenskapens hus i Luleå.