Lag om obligatorisk e-faktura till kommuner

Hur ska man då göra för att kunna skapa en e-faktura i rätt format?

– Det finns olika möjligheter att skapa e-fakturorna. Antingen skapar leverantören fakturan i sitt eget ekonomisystem, om den möjligheten finns, det kan man kolla med sin systemleverantör. Eller så finns det andra lösningar att tillgå, säger Carolina Södersten på Älvsbyns kommuns ekonomiavdelning.

Lagkravet gäller för alla offentliga inköp som påbörjas efter den 1 april 2019, även köp över disk.

– Ni som inte kan e-fakturera idag via ert eget ekonomisystem kan använda Fakturaportalen som kommunen erbjuder. Där registrerar sig företaget och skapar fakturorna där, och då får fakturan det format som behövs för att klassas som e-faktura. Det går att skapa 25 stycken e-fakturor kostnadsfritt per månad och fler lösningar finns vid utökat behov, säger Carolina Södersten.

Om man vill veta mer om e-fakturor till Älvsbyns kommun och har frågor på hur man går tillväga är man välkommen att höra av sig till ekonomiavdelningen.

Mer information finns även på:
https://www.alvsbyn.se/kommun-och-politik/organisation/kommunchefens-stab/ekonomi/leveratorsinformation

Frågor och svar om den nya lagen om obligatorisk e-faktura på webbplatsen för Myndigheten för digital förvaltning:
https://www.digg.se/e-handel-och-e-faktura/e-faktura