Kontaktpersoner sökes

Älvsbyns kommun söker Dig som vill ha ett förtroendeuppdrag som kontaktperson. Uppdraget kan utföras vid sidan av arbete och studier och det ställs inga formella krav för att ha ett uppdrag som kontaktperson, det är dina personliga egenskaper som har betydelse.

Att vara kontaktperson innebär att du är en medmänniska, vän eller en förebild till en vuxen, ungdom eller barn som behöver ett socialt stöd. Stödet kan handla om att bryta isolering och/eller skapa en meningsfull fritid. Som kontaktperson får du ersättning i form av ett arvode och omkostnadsersättning.

Är du intresserad?

Kontakta handledare för kontaktperson på telefonnummer: 0929-172 16, eller familjehemsutredare på telefonnummer: 070-667 08 78 för mer information. Du har även möjlighet att lämna in en intresseanmälan via e-tjänst som du hittar under e-tjänster på Älvsbyns kommuns hemsida.

https://www.alvsbyn.se/blanketter/blanketter-omsorg-och-stod/