Kommunstyrelsen/socialnämnden återtar delegationen från socialutskottet

I samband med de uppmärksammade LVU-fallen i Älvsbyns kommun vill kommunstyrelsen, tillika socialnämnden, återta delegationen från utskottet. Detta är inte ett uttryck för missnöje med socialutskottet. Anledningen är att återföra ansvaret till nämnden som har det yttersta ansvaret. Beslutet om att ändra delegationen innebär att det blir kommunstyrelsen, tillika socialnämnd, som fattar beslut i ärenden som socialutskottet tidigare beslutade i.

Inför beslutet har farhågor lyfts att det blir politiker som inte sedan tidigare är insatta i ärenden som nu ska besluta. Underlagen som politiker tar del av inför beslut, ska vara av den kvalitet och omfattning att ingen förkunskap/förståelse ska behövas. Utbildning är dock en viktig del och därför kommer utbildningsinsatser att genomföras. En annan farhåga är att fler ledamöter får ta del av underlag och att risken ökar att sekretessen bryts. Det är en risk som finns men insatser görs för att påminna ledamöterna om vikten av sekretess.

Det pågår flera utredningar och en brist som lyfts fram är att det finns otydligheter i delegationen till utskottet. Genom att flytta ansvaret till kommunstyrelsen/socialnämnden säkerställs att beslut inte fattas av fel instans till dess att utredningar är genomförda.

För hur lång tid gäller den tillbakadragna delegationen? Det pågår flera utredningar och när vi har helheten och en bild över de brister som behöver åtgärdas, får vi ta ställning till hur delegationen ska se ut.

Johan Dahlqvist, kommunstyrelsens ordförande
Anna Lundberg, gruppledare Socialdemokraterna
Niklas Karlsson, gruppledare Moderaterna
Caroline Svensson, gruppledare Centerpartiet
Orvo Hannlöv, gruppledare Sverigedemokraterna
Oscar Johansson, gruppledare Vänsterpartiet
Peter Lundberg, gruppledare Kristdemokraterna
Göran Stenlund, gruppledare Liberalerna