Kommunstyrelsen plockade skräp

Detta efter ett medborgarförslag om renare miljö som lämnats in av Naturskyddsföreningen.
Ledamöterna hittade en hel del sopor som samlades i sopsäckar.
Naturskyddsföreningen var inbjudna att medverka men kom inte aktiviteten.

Kommunstyrelsens ledamöter ägnade en timme av senaste sammanträdet åt att plocka skräp. FOTO: MAGNUS NORDSTRÖM

Kommunstyrelsens ledamöter ägnade en timme av senaste sammanträdet åt att plocka skräp. FOTO: MAGNUS NORDSTRÖM