Kommunfullmäktige den 18 juni 2018 på film

Sista kommunfullmäktige för sommaren handlade mycket om budgetar. Det delades även ut priser till årets ungdomsledare, årets kulturarbetare och två utmärkelser för rådigt ingripande. Nedan kan du se en film från hela fullmäktigesammanträdet.

Ärende- och delgivningslista för Kommunfullmäktige Älvsbyn de 18 juni 2018

♦ Delgivningar KF 2018-06-18

♦ Ändring sammanträdesdatum för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

♦ Ägardirektiv Älvsbyns Energi AB

♦ Ägardirektiv Älvsbyns Fastigheter AB

♦ Ägardirektiv Älvsbyns kommunföretag AB

♦ Bolagsordning Älvsbyns Energi AB

♦ Bolagsordning Älvsbyns Fastigheter AB

♦ Bolagsordning Älvsbyns kommunföretag AB

♦ Balanserat styrkort – Strategisk plan för Älvsbyns kommun 2019-2021

♦ Internkontrollplan ♦ Valnämndens reglemente

♦ Policy för behandling av personuppgifter i Älvsbyns kommun

♦ Svar på interpellation (c) om personalkontinuitet inom hemtjänst

♦ Svar på interpellation (c) om fall och frakturer

♦ Svar på interpellation (c) om antipsykotiska läkemedel för äldre

♦ Svar på motion (sd) om äldres boendebehov och nybygge av SÄBO

♦ Svar på motion (c) konsten att ”kunna läsa”

♦ Redovisning av vad som hänt med beviljade motioner och medborgarförslag ♦ Dataskyddsombud (DSO) för Älvsbyns kommun

♦ Revisorernas budgetäskande för år 2019

♦ Budgetramar 2019 samt plan för 2020 och 2021

♦ Investeringsbudget 2019

♦ Skattesats 2019 – Utdebitering 2019

♦ Drift-, resultat-, finans- och balansbudget 2019 samt plan för 2020 och 2021

♦ Finansiella mål – God ekonomisk hushållning (GEH)

♦ Delårsrapport per 30 april 2018 ♦ Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1 samt kv. Moroten

♦ Detaljplan för fastigheten Lill-Korsträsk 1:15

♦ Samverkan med Piteå kommun avseende MBK-verksamhet

♦ Ansökan hos Lantmäterimyndigheten om att få bilda KFF-kommun

Senast uppdaterad 2018-06-19

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.