Kommunen söker fler vikarier till förskolan

– Just nu är behovet av timvikarier större än tillgången. Vi har dels ett antal pågående utbildningsinsatser i förskolan som kräver vikarier, därtill behov då den ordinarie personalen är frånvarande på grund av sjukdom eller vab, säger Carina Ljuslinder, rektor i förskolan.

Är du intresserad av att jobba som vikarie på någon av förskolorna i Älvsbyn, skicka in en intresseanmälan till oss. Detta gör du via kommunens hemsida:
www.alvsbyn.se/arbete-och-karriar/lediga-jobb