Kommunen söker arrendator till Selholmens camping

Älvsbyns kommun söker en arrendator för Selholmens camping under säsong 2023.

Selholmens camping är placerad i Älvsbyns kommun, nära centrum och ligger naturskönt vid Piteälven. Campingen består av en servicebyggnad, kiosk, 8 stugor, TV-stuga, grillplats, markområde, samt 25 campingplatser med elstolpe. Det finns även ett 10-tal platser för tält.

Arrendatorn har tillgång till campingen från 1 maj 2023 till 15 oktober 2023. Anläggningen ska hållas öppen med full service under tiden 15 juni till 31 augusti 2023. Övrig tid enligt behov med begränsad service.

Utöver uthyrning av stugor, tält- och husvagnsplatser ska arrendatorn:

  • Uppstädning på vår och höst
  • Kontinuerlig städning av hyresobjekten
  • Skötsel och städning av grönområde inom campingområdet
  • Utöva erforderlig tillsyn och hålla god ordning på anläggningen
  • Hyresobjektet ska handhas med stor aktsamhet
  • Arrendatorn står för personalkostnader samt eventuella inköp som är relaterade till driften

Underhållsåtgärder som ej kan avhjälpas av driften ska meddelas till ägare. Tredjepartsbesiktning, exempelvis brandbesiktning utförs av ägaren.

Arrendatorn ansvarar för driftskostnader som exempelvis el, vatten och renhållning. Intäkterna för uthyrning och försäljning tillfaller arrendatorn.

Kommunen ser gärna att arrendatorn även sköter kiosken och toaletterna i Lomtjärnsparken under sommaren. Entreprenören/arrendatorn ska i sin anbudsinlämning ange om de avser att även driva kiosken samt städa och fylla på papper i de två toaletterna när det är speciella evenemang och kiosken är öppen. Förbrukningsmaterial till toaletterna tillhandahålls av ägaren.

Viss marknadsföring ligger på kommunens hemsida och Visit Älvsbyn. Övrig marknadsföring sker på arrendatorns initiativ.

I anbudet ska det framgå vad anbudet avser. En beskrivning hur arrendatorn tänkt driva anläggningen, samt vilken servicenivå med exempelvis bemanning, öppettider och aktiviteter.

Anbudsgivaren ska beskriva om man avser eller inte avser att driva kiosken, samt sköta toaletter i Lomtjärnsparken.

Entreprenören ska vara fri från skuld till Skattemyndigheten och/eller Kronofogdemyndigheten för svenska skatter och socialavgifter, samt inneha F-skattebevis. Älvsbyns kommun kommer att göra en avstämning av dessa uppgifter hos Skatteverket.

Intresseanmälan ska lämnas skriftligt och vara undertecknad av behörig representant. Intresseanmälan lämnas i slutet kuvert och ska vara märkt med ”Selholmens camping”.

Vi vill även att du i din intresseanmälan beskriver den tänkta verksamheten.

Intresseanmälan ska ställas till:
Älvsbyns kommun
Magnus Norberg, Kultur- och fritid
Storgatan 27
942 85 Älvsbyn

Intresseanmälan ska vara oss tillhanda senast 2023-04-19.

Upplysningar

Upplysningar om campingen lämnas av:
Magnus Norberg kultur- och fritid, 0929-172 54, magnus.norberg@alvsbyn.se

Senast uppdaterad 2023-05-05

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.