Kommunen höll utbildning för skyddsombud

Utbildningen består av föreläsning varvat med grupparbeten, där chefer/rektorer får samtala med skyddsombud kring regelverket som styr arbetsmiljön och hur de kan använda den tillsammans för att skapa en god arbetsmiljö.

Minna Öqvist, HR-specialist vid Älvsbyns kommun, och Ann-Sofi Ökvist från Jobbhälsan AB. Foto: Peter Lundberg

Minna Öqvist, HR-specialist vid Älvsbyns kommun, och Ann-Sofi Ökvist från Jobbhälsan AB. Foto: Peter Lundberg

– Vi erbjöd samma utbildning med Jobbhälsan hösten 2019. I utvärderingen som gjordes var det tydligt att chefer och skyddsombud uppskattade att få gå utbildningen tillsammans och stärka samverkan inom arbetsmiljöfrågor. Under utbildningen blev det bra dialog kring bland annat risker, friskfaktorer och förbättringsområden inom arbetsmiljö, vilket vi hoppas att det blir även denna gång, säger Minna Öqvist, HR-specialist vid Älvsbyns kommun.

Älvsbyns kommun lägger stor vikt vid det systematiska arbetsmiljöarbetet. Bland annat genom årliga skyddsronder, men också regelbundet i andra former för att förbättra arbetsmiljön som de anställda vistas i varje dag. Kommunen har en skyddskommitté där fack och arbetsgivare diskuterar arbetsmiljöfrågor på kommunövergripande nivå.

Bild på människor som utbildas inom skyddsombud i Kommunfullmäktiges sal.

Foto: Peter Lundberg.

En av deltagarna som gick utbildningen var Victor Markström som arbetar på Nyberga. Tidigare skyddsombud, nu huvudskyddsombud. Att arrangera en gemensam utbildning tillsammans med enhetscheferna ser han som en positiv sak.

– Det är bra att en sådan här typ av utbildning hålls, att fördjupa samarbetet och samförståndsandan som finns.