Kommunen erbjuder utexaminerade vård- och omsorgselever provanställning

– Att vi erbjuder anställning efter genomförd utbildning på vårdprogrammet har två syften, att på sikt stärka kompetensförsörjningen för kommunen och samtidigt göra utbildningen mer attraktiv, säger Tomas Egmark, kommunstyrelsens ordförande och Älvsbyns kommunalråd.

Tomas Egmark, kommunalråd i Älvsbyns kommun. Foto: Peter Lundberg

Tomas Egmark, kommunalråd i Älvsbyns kommun. Foto: Peter Lundberg

Uppföljning kommer att ske efter tre år, för att utvärdera om antalet sökande till vård- och omsorgsprogrammet ökat, dess övriga effekter och eventuella konsekvenser.

Anna-Karin Andersson, HR-chef. Foto: Peter Lundberg

Anna-Karin Andersson, HR-chef. Foto: Peter Lundberg

– Vi liksom de flesta andra arbetsgivare har stora utmaningar gällande kompetensförsörjningen. Därför behöver vi våga prova nya sätt att locka och attrahera arbetskraft, säger HR-chef Anna-Karin Andersson.