Helena Stenberg, Tomas Egmark och Patric Lundström är kommunalråd i Piteå och Älvsbyns kommuner.Helena Stenberg, Tomas Egmark och Patric Lundström är kommunalråd i Piteå och Älvsbyns kommuner.

Kommunalrådsträff

Piteå och Älvsbyns kommuner samarbetar på flera områden. I torsdags träffades de två kommunernas kommunalråd för att diskutera samarbetet.

– Vi träffades för att utvärdera och planera för ett fördjupat samarbete. Det känns bra att vi stärker vår samverkan med Piteå kommun, säger Tomas Egmark, kommunalråd, Älvsbyns kommun.

Älvsbyns kommun har ett kommunalråd, Tomas Egmark. Piteå kommun som är en lite större kommun har två kommunalråd, de är Helena Stenberg och Patric Lundström.

– Samarbetet med Älvsbyns kommun är viktigt för att klara kompetensförsörjning och säkra service och välfärd för våra medborgare, säger Helena Stenberg, kommunalråd, Piteå kommun.

Kommunerna har gemensam räddningsnämnd, gemensam överförmyndarnämnd och Älvsbyns lönecenter sköter lönehantering åt båda kommunerna. Kommunerna hjälper varandra även med upphandlingar och konsumentrådgivning med mera.

Fördjupad samverkan

Sedan 2014 har kommunerna arbetat aktivt i syfte att fördjupa sitt samarbete. Genom att i samverkan utveckla nya sätt att arbeta kan kommunerna säkerställa att medborgarna får en kompetent och god kommunal service. Det är kommuncheferna i Älvsbyns och Piteå kommuner som leder arbetet.

Samarbetet har lett till ett gemensamt Lönecenter (2017), gemensam överförmyndarnämnd med verksamhet (2019), gemensam räddningsnämnd med räddningstjänst (2020) samt samverkan mellan olika verksamheter exempelvis med kartverktyget GIS, handläggning av serveringsärenden med mera.

Senast uppdaterad 2022-04-12
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.