Kommunalrådsträff

– Vi träffades för att utvärdera och planera för ett fördjupat samarbete. Det känns bra att vi stärker vår samverkan med Piteå kommun, säger Tomas Egmark, kommunalråd, Älvsbyns kommun.

Älvsbyns kommun har ett kommunalråd, Tomas Egmark. Piteå kommun som är en lite större kommun har två kommunalråd, de är Helena Stenberg och Patric Lundström.

– Samarbetet med Älvsbyns kommun är viktigt för att klara kompetensförsörjning och säkra service och välfärd för våra medborgare, säger Helena Stenberg, kommunalråd, Piteå kommun.

Kommunerna har gemensam räddningsnämnd, gemensam överförmyndarnämnd och Älvsbyns lönecenter sköter lönehantering åt båda kommunerna. Kommunerna hjälper varandra även med upphandlingar och konsumentrådgivning med mera.

Fördjupad samverkan

Sedan 2014 har kommunerna arbetat aktivt i syfte att fördjupa sitt samarbete. Genom att i samverkan utveckla nya sätt att arbeta kan kommunerna säkerställa att medborgarna får en kompetent och god kommunal service. Det är kommuncheferna i Älvsbyns och Piteå kommuner som leder arbetet.

Samarbetet har lett till ett gemensamt Lönecenter (2017), gemensam överförmyndarnämnd med verksamhet (2019), gemensam räddningsnämnd med räddningstjänst (2020) samt samverkan mellan olika verksamheter exempelvis med kartverktyget GIS, handläggning av serveringsärenden med mera.