KF minskar till 21 ledamöter

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att använda deras riskbedömningsverktyg och göra en riskbedömning före genomförandet av sammankomster. KF-presidiet och gruppledarna har med stöd av detta beslutat att kommande kommunfullmäktige genomförs med färre antal ledamöter. De 21 först valda in i kommunfullmäktige deltar.

Aktuell dagordning finns på kommunens officiella anslagstavla.