Kanisutredningen – en nulägesanalys

I utredningen redovisas genomförda investeringar men också vilka som bedöms fortsatt behöva göras. Olika alternativa scenarios hur Kanis kan utvecklas beskrivs och utredningen visar även på möjligheter för restaurangen och campingen.

– Vi har tagit fram en nulägesanalys som utgör basen för fortsatt arbete med att eventuellt utveckla anläggningen, säger Roger Tuomas chef för samhällsbyggnad och näringsliv.

Målet med Kanisutredningen är att undersöka om Älvsbyns kommun ska utveckla Kanisområdet och i så fall även inriktning för detta. Utredningen visar att kostnaden för anläggningen efter borträknande intäkter är 3,3 miljoner kronor och den framtida utvecklingen ska ha fokus på investeringar som lönar sig långsiktigt och på ett sätt som kan minska framtida driftskostnader.

– Kanis är väldigt uppskattat. Personalen på anläggningen men även entreprenören som driver camping och restaurang gör ett fantastiskt arbete. Personalen arbetar varje dag med att allmänheten ska ha fina spår, en bra slalombacke och de finns där för att ge den bästa servicen till våra besökare. Kanis är en fin anläggning och nu har vi ett bra underlag inför fortsatt utveckling, säger Monica Sjölund chef för kultur och fritid.

Under kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari diskuterades Kanisutredningen och beslut togs att Kanis ska vara kvar i kommunens ägo och att det ska vara en familjevänlig anläggning samt att taxor och öppettider ska ses över.