Jätteloka och tromsöloka — Ståtliga men skadliga

Stoppa spridningen av jätteloka och tromsöloka:

  • Ta bort dem på din egen tomt eller mark (med skyddskläder på)
  • Ta hand om avfallet på rätt sätt
  • Rapportera fynd på invasivaarter.nu

 

Jättelokor som växter högt över en vuxen kvinna i en lila kappa.

Jättelokan är verkligen en jätte. Det kan bli upp till 5,5 meter hög. Tromsölokan blir nästan lika stor, kring 4 meter som högst. Både jätteloka och tromsöloka innehåller växtsaft som kan ge svåra skador. Ha skyddskläder på dig om du behöver ha kontakt med någon av arterna och låt inte barn leka i bestånd av jätteloka eller tromsöloka.

 

Man i arbetskläder och glasögon stående vid ett tätt och högväxt bestånd av jätteloka.

Ännu en bild som visar både hur högväxt jättelokan är och hur täta bestånd den bildar. Både jätteloka och tromsöloka innehåller växtsaft som kan ge svåra skador.

 

Uppgrävda småplantor av jätteloka liggande på papperspåsar.

Uppgrävda småplantor av jätteloka.

 

Jättelokans stam.

Jättelokans stam.

 

Tät vegetation med jättelokablad.

Stort bestånd av jätteloka som inte ännu blommar.

 

Blommande jätteloka

Blommande jätteloka.

 

Jätteloka med andra växter i bakgrunden.

Våra inhemska flockblomstriga växter är mycket mindre och oftast också spädare än jätteloka och tromsöloka som båda mer liknar mindre träd i storlek.

 

Jätteloka i frö.

Jätteloka i frö.

 

Ett tätt bestånd av jätteloka täcker marklagret helt mellan träden.

Träd och buskar sticker upp som spridda öar ur ett heltäckande hav av jätteloka. Här finns inte plats för någon biologisk mångfald av inhemska gräs och örter.

Jätteloka och tromsöloka är mycket lika varandra. De kan dessutom hybridisera med varandra och bilda blandformer. Ibland betraktas de botaniskt som samma art, exempelvis i Naturhistoriska riksmuseets Den virtuella floran. En skillnad mellan dem är att tromsöloka luktar anis medan jätteloka luktar bittert. Eftersom jätteloka är den absolut vanligaste av dem utanför Västerbottens län så rekommenderas att rapportera alla fynd utanför Västerbottens län som jätteloka om du inte är helt säker på att det är tromsöloka du hittat.

Både jätteloka och tromsöloka är i alla delar större och grövre än våra inhemska flockblomstriga växter som kvanne, strätta, spenört, björnloka med flera. Jätteloka kan bli upp till 5,5 meter hög och tromsöloka kan bli drygt 4 meter hög. Våra inhemska flockblomstriga växter blir bara upp till 2 meter höga. Blomsterflockarna på både jätteloka och tromsöloka är 0,5 meter breda och de parflikiga bladen blir upp till 2-3 meter långa.

Kontakta Älvsbyns energi om du har frågor om hur du ska hantera avfall som innehåller invasiva främmande arter.

Just nu pågår en nationell digital informationskampanj om invasiva främmande arter under ledning av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Sök efter hashtaggen #invasivaarter på sociala medier. Älvsbyns kommun bidrar genom att informera om hur du känner igen de invasiva växter som förekommer här i norr.

 

Här kan du läsa mer:

Information om invasiva främmande arter på Älvsbyns kommun hemsida

Information från Älvsbyns energi om hur du hanterar avfall som innehåller invasiva främmande växter

invasivaarter.nu

Jätteloka på Naturvårdsverkets hemsida

Tromsöloka på Naturvårdsverkets hemsida

Jätteloka på Den virtuella floran