Jättebalsamin — Ståtlig men bråkig

Stoppa spridningen av jättebalsamin:

  • Ta bort den från din egen tomt eller mark innan frökapslarna mognat
  • Se till att den inte sprids
  • Ta hand om avfallet på rätt sätt

 

Tät vegetation av småplantor av jättebalsamin.

Tätt växande småplantor av jättebalsamin. Här finns inte plats för några andra växtarter.

 

Stjälk och blad av jättebalsamin.

Stjälk och blad av jättebalsamin. Notera den kantiga stjälken.

 

Tidig blomknopp på jättebalsamin.

Tidig blomknopp på jättebalsamin.

 

Närbild av jättebalsaminblomma.

Blomma av jättebalsamin.

 

Jättebalsaminblommor i olika färger. Mörkrosa, ljusrosa och vita.

Jättebalsaminens blommor kan variera i färg från mörkt ceriserosa via ljusrosa till vita.

 

Bestånd med jättebalsaminer och en stående vuxen man med glasögon och röd tröja.

Jättebalsaminer blir jättestora. Högre än en vuxen man.

 

Bestånd med jättebalsamin.

Jättebalsamin bildar täta bestånd som tränger ut våra inhemska växter. Dess blommor flödar av nektar vilket får att pollinerare att favorisera jättebalsaminens blommor. Våra inhemska arter får då svårare att föröka sig. Blommorna är vackra, men biologisk mångfald har ersatts av biologisk enfald.

 

Kontakta Älvsbyns energi om du har frågor om hur du ska hantera avfall som innehåller invasiva främmande arter.

Hittar du jättebalsamin någonstans så rapportera gärna ditt fynd på invasivaarter.nu.

Just nu pågår en nationell digital informationskampanj om invasiva främmande arter under ledning av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Sök efter hashtaggen #invasivaarter på sociala medier. Älvsbyns kommun bidrar genom att informera om hur du känner igen de invasiva växter som förekommer här i norr.

 

Här kan du läsa mer:

Information om invasiva främmande arter på Älvsbyns kommun hemsida

Älvsbyns energi

invasivaarter.nu

Jättebalsamin på Naturvårdsverkets hemsida