Invigningen av Matstugans restaurang firades med pompa och ståt

Utöver detta har det även skapats möjlighet för två köer in i matsalen, vilket resulterar i att kön flyter på snabbare och på så sätt kortar ner kötiden. Ett av huvudsyftena i upprustningen är att skapa en ljusare och trevligare atmosfär, och att lära barnen och ge dem en chans att vara självständiga under lunchen.

– Lärandet och hälsa hör ihop. Skollunchen är otroligt viktig för barnen. Att de har en bra matmiljö och kan äta i lugn och ro, säger Anna-Karin Sandström, rektor på Parkskolan.

Matstugans restaurang. Foto: Robin Nilsson

Matstugans restaurang. Foto: Robin Nilsson

Projektet är ett samarbete mellan Parkskolan, kommunens kostenhet och Älvsbyns Fastigheter och den 6 december invigdes de ”nya” lokalerna med både pompa och ståt.

– I och med det här arbetet har vi skapat en bättre och trevligare arbetsmiljö, för både elever, pedagoger och dem som jobbar i köket, säger Åsa Skogkvist, kostansvarig på Älvsbyns kommun.

I samband med upprustningen av de nya lokalerna hölls en tävling för samtliga klasser på skolan om vad matsalen ska heta. Efter att ha gått igenom alla förslagen noga presenterades vinnaren i tävlingen, och det nya namnet blev alltså Matstugans restaurang.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #4, 2019

Text: Robin Nilsson