Information om vaccin mot covid-19

Runt 70 % av Norrbottens befolkning har nu vaccinerat sig med två doser vaccin. Under förra veckan, vecka 35, konstaterades 36 nya fall av covid-19 i Norrbotten.

Varför är det bra att vaccinera sig?

Genom att vaccinera dig kan du skydda både dig själv och andra.

Covid-19 är en mycket smittsam sjukdom som kan göra dig svårt sjuk. Även om just du skulle få en lindrig variant av sjukdomen, löper andra personer stor risk att bli svårt sjuka.

Vaccinationen skyddar dig från att bli sjuk och minskar också risken att du smittar andra. Det bidrar till att minska smittspridningen i hela samhället på sikt, vilket är nödvändigt för att vi ska kunna gå tillbaka till normala liv.

De vacciner som är godkända mot covid-19, skyddar effektivt mot allvarlig sjukdom. Efter en vaccination bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Det är inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd, men blir du sjuk får du med största sannolikhet en lindrigare form av sjukdomen.

I Sverige är vaccinationen mot covid-19 frivillig och kostnadsfri.

Information om vaccinerna mot covid-19

Tyvärr cirkulerar olika missuppfattningar, myter och ren desinformation om vaccinerna, vilket medför en onödig risk för missförstånd och oro hos många. Läkemedelsverket har därför tagit fram följande information för att bemöta olika påståenden och förklara vad som är sant.

Läs mer på:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/om-vaccinerna-mot-covid-19/lakemedelsverket-informerar/

Sidans information finns på fler språk och lättläst