Information om Skogsväg i Kanis

Det är kommunen som tillsammans med kyrkan som planerar en skogsväg i området för utförsel av virke. Kommunen har i dagsläget inga planer på att avverka i området men viss gallring kommer troligen att ske inom några år inom såväl kommunens såväl som kyrkans mark. Vägen kommer att hålla för utkörning under barmarksperioden så att nyttjandet av vägen inte ska påverka skidåkning  i området.