Information om kommande vägavstängningar

Bild på vägavstängning.Bild på vägavstängning.

Trafikverket utför spårbyte, ballastrening och spårriktning på sträckan Älvsbyn – Piteå mellan 27 juni och 5 augusti. Under perioden kommer samtliga järnvägsövergångar på sträckan att beröras av avstängningar.

Väg 548, Granträskvägen, kommer att vara avstängd under följande tider:

  • 27 juni kl. 00.00 – 08.00
  • 28 juni kl. 00.00 – 14.00
  • 29 juni kl. 00.00 – 12.00

Här blir det lång omledning via väg 94 Korsträskvägen, väg 545 Arvidsträsk och väg 547 Granträsk.

Flygfältsvägen, här kommer motortävlingar att äga rum under dagarna 28–30 juni. Trafiken kommer att begränsas mellan kl. 00.00 och 08.00. Körplåtar kommer att finnas på plats för att fort återställa övergången. Alternativ väg via Kärlsberg finns tillgänglig.

För mer information, se Trafikverkets vägkarta.