Information inför skolstarten ht-23

Grundskolan

Knut Lundmarkskolan klockan 08.10

Parkskolan klockan 08.10

Älvåkraskolan

Årskurs 7 och anpassad grundskola samling på skolgården klockan 08.10

Årskurs 8 – 9 samling i hemklassrummen klockan 08.10

Vidselskolan klockan 08.15

Vistträskskolan klockan 08.00

Älvsbyns gymnasium

08.10 – 09.00 Årskurs 1 samling i pelarsalen tillsammans med rektor, SYV, skolassistent, elevhälsa och mentorer.

09.00 – 10.00 Årskurs 1 samlas klassvis med sin mentor.

09.30 – 10.00 Årskurs 2 – 4 samlas i klassrum med sin mentor

10.00 Lektioner enligt schema.