Information inför skolstarten, Älvsbyns Gymnasium

Med anledning av pandemin ser årets skolstart lite annorlunda ut. 

Vi träffas på skolgården utanför huvudentrén kl. 08.10 där du träffar din mentor och går vidare till respektive klassrum. 

 

Föräldramöte 2/9 kl. 18.00 klassvis med mentor, rektor och SYV.
Mer info kommer.. 

 

Ses snart! 

Varmt välkommen! 

 

Med vänlig hälsning rektor med personal