Information efter strömavbrott

Information 4 januari
I Älvsbyns kommun är det just nu strömlöst hos många, det är över 4000 hushåll drabbade.
Älvsbyns kommuns krisledning har påbörjat sitt arbete och kontaktar just nu alla verksamheter för att få en lägesbild.

Information kring strömavbrottet finner du här:

Strömavbrott (vattenfalleldistribution.se)
Stort strömavbrott i Älvsbyn – tusentals drabbade (pt.se)
P4 Norrbotten | Sveriges Radio

Vi uppdaterar löpande.

4/1
08.30 – Förskola och fritids i Älvsbyns stängt idag 4/1. Vistträsk är öppet som vanligt.
09.00 – Krisledningsstab är upprättad och arbetar löpande för att hitta lösningar.
09.15 – Driftstörningar hos Telia och till viss del även Tele2.
09.30 – Problem med kommunikationen med trygghetslarm och återkoppling till hemstjänstenspersonal. Vi uppmanar anhöriga att besöka eller kontakta sina äldre.
De som har dagliga insatser via hemtjänsten kommer att få sina besök.
10.00 – Maten till våra äldre på våra äldreboenden kommer kanske lite senare än beräknat både till lunch och middag.
10.10 – Reservkraften på äldreboendena är igång och det fungerar som det ska.
10.35 – Älvsbyns huvudbibliotek öppnar upp som samlingsplats dit allmänheten kan gå.
10.40 – Strömmen tillbaka i Vidsel.
10.40 – Älvsbyns kommun har löpande kontakt med Vattenfall och de arbetar för att på ett kontrollerat sätt få igång strömmen igen. De uppskattar att problemet ska vara löst i eftermiddag.
10.45 – Hemtjänsten prioriterar den dagliga tillsynen och veckoinsatser planeras en annan dag.
11.15 – Tankstationerna i Älvsbyn och Vistträsk fungerar ej.
12.00 – Läs mer om tillgång till värme i kris och om frysta vattenledningar: Tillgång till värme i kris (msb.se).
12.15 – Lunch levererad till äldreomsorgen.
12.25 – Älvsbyns kommun medborgarservice (växeln) går ej att nå. Försök har gjorts att koppla bort stängningen vid lunch, men i och med driftstörningen hos Telia går det ej att koppla bort detta. Det går att maila växeln kommunen@alvsbyn.se. Från klockan 13.00 går det ringa igen.
12.30 – Det går inte kontakta Älvsbyns hälsocentral varken via telefoni eller via internet just nu. Hälsocentralen tar annars emot patienter som vanligt.
12.35 – Fjärrvärmeverket har säkrat leverans från Skoogs. Detta är ett viktigt besked för att kunna köra oljepannorna och få upp värmen.
13.35 – Strömmen är tillbaka hos vissa hushåll på Västermalm.
13.45 – Information kring störningar gällande telefoni, Störningar och avbrott | PTS.
14.15 – Vi kommer ändra samlingsplats klockan 15.00 från Älvsbyns huvudbibliotek till Älvsbyns kommunhus. Lokalerna i kommunhuset har belysning.
14.20 – Älvsbyns kommuns Medborgarservice (växeln) får mycket frågor kring frysta vattenledningar och värme. Läs MSB:s råd gällande värme i kris och om frysta vattenledningar: Tillgång till värme i kris.
15.05 – Strömmen tillbaka på Östermalm.
15.07 – Strömmen är tillbaka i hela Älvsbyn.
15.20 – Kommunikationen fungerar och det går att ringa.
15.30 – Älvsbyns kommun håller kommunhuset öppet till klockan 17.00, där kan man söka värme och någon att prata med.
15.35 – Information till dig som inte får igång värmen trots att strömmen är tillbaka. Vänta cirka 1 h för att se om det kommer igång, annars är det troligtvis en skada och rörmokare behöver kontaktas. Tänk på att följa MSB:s råd gällande tillgång till värme i kris, se ovanstående länk.
15.40 – Information angående fritids och förskola: verksamheten kommer vara igång som vanligt 5/1.
15.50 – Det fungerar nu att tanka som vanligt hos Gulf och OKQ8 i Älvsbyn.
16.15 – Hemtjänsten har under dagen besökt alla med daglig tillsyn men också hunnit se till flera äldre som har besök av hemtjänsten lite mer sällan.
18.00 – Det finns rum lediga som du som privatperson kan hyra på exempelvis Sparta och folkhögskolan ifall det är problem att få igång värmen.

19.30 – Information från Älvsbyns Energi
Viktig information till dig med fjärrvärme❗
Har du varmt vatten i kranarna men kalla element?

Vi har mottagit många samtal från kunder som efter strömavbrottet har varmt vatten i kranarna, men ingen värme på elementen. Vi har därför försökt sammanställa lite information till dig som fastighetsägare för att hjälpa dig att lösa problemet.
Om ledningarna in till din fjärrvärmecentral är varma betyder detta att vi lyckats leverera fjärrvärmen fram till din fastighet. Har du dessutom varmt vatten i kranarna är det ingen tvekan om att fjärrvärmen har levererats till dig.

Om vi lyckats leverera fjärrvärmen fram till din fastighet ligger problematiken i din fastighet. Det vi misstänker är att det kan ha frusit någonstans i dina värmeledningar i huset. Blir det stopp någonstans i slingan blir det stopp i systemet och vattnet kan inte cirkulera till dina element.

Om det frusit i dina ledningar rekommenderar vi dig att göra följande:

  • Värm upp din fastighet med andra uppvärmningsalternativ så som elelement, gasolvärmare eller dylikt. Detta minskar risken att hela systemet fryser sönder. Ju snabbare din fastighet blir varm desto snabbare kan ledningarna tina.
  • Ligger ledningarna i/under golvet rekommenderar vi dig att försöka värma under grunden med hjälp av till exempel kupévärmare, gasolvärmare, dieselkanon eller liknande.
  • Har du synliga ledningar i huset kan du försöka känna efter var ledningen är som kallast. Försök att värma där.
  • Kontakta en rörmokare för att få ytterligare hjälp.

Efter strömavbrottet skulle det även kunna vara så att det uppstått en luftficka i systemet vilket kan hålla emot cirkulationen. Du kan därför testa att lufta systemet.