Bild som visar torget i Älvsbyn.Bild som visar torget i Älvsbyn.

Information angående valstugor inför EU-valet

De politiska partier som ämnar uppföra valstugor på offentlig plats inför EU-valet ska söka tillstånd hos Polismyndigheten. Detta görs antingen via Polisens e-tjänst eller fysisk blankett. Tänk på att skicka in ansökan i god tid.

Bild som visar torget i Älvsbyn.

Torget, före detta turklövern.

I år rekommenderar vi partierna att placera sina valstugor på torget vid korsningen Storgatan/Östermalmsvägen (före detta Turklövern).

Information om hur du söker tillstånd, samt e-tjänst och nerladdning av blanketter, finns på Polisens hemsida.

https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-plats