Hemtjänsten firade införandet av två nya system som digitaliserar och kvalitetssäkrar verksamheten

I ett par veckors tid har personal i hemtjänst arbetat febrilt med byte av två verksamhetssystem. Tidigare användes planeringsverktyget Kompanion och de nyckelfria låsen från Phoniro. Nu har man gått över till IntraPhone och Swedlock. Än så länge har feedbacken varit positiv från personalen.

– Personalen har gjort ett fantastiskt jobb, från samordnare som lagt in all data i IntraPhone till all omsorgspersonal som snabbt kommit in de nya arbetssätten med nya planeringsverktyget. Vad gäller Swedlock, har två larmansvariga undersköterskor åkt runt med två installatörer från låsföretaget och installerat alla lås. Omsorgspersonalen är så här långt nöjd med de nya låsen, som är enkla och driftsäkra, säger Monica Sjölund, enhetschef.

Enklare system skapar större trygghet

I och med bytet till Swedlock kan personalen på hemtjänsten på ett enklare sätt ta sig runt bland sina omsorgstagare, utan att behöva oroa sig för att tekniken strular när man är på plats.

– Nu behöver man bara aktivera sin nyckel i en av våra synkroniseringsstationer i början av arbetspasset, så funkar den att låsa upp dörrarna hos våra omsorgstagare. När vi hade Phoniro låste vi upp dörrarna med våra telefoner, vilket hela tiden krävde nätverk och tjorvade en del. All information och behörigheter finns nu lagrad i nyckeln, berättar Monica.

– I och med det här systemet är vi snabbt på plats om någon larmar och behöver hjälp. Vi behöver inte åka tillbaka för att hämta en nyckel. Sen är det även en mer klimatsmart lösning, då det blir mindre körande fram och tillbaka, säger Louise Grönlund, enhetschef.

Enklare informationsflöde i gruppen

Det nya digitala planeringssystemet IntraPhone gör också att personalen på ett enklare sätt kan skapa ett digitalt informationsflöde i arbetsgruppen.

Text: Robin Nilsson