Hanna är kommunens första SAS

Sen 2016 har Hanna Samuelsson arbetat inom socialtjänsten i Älvsbyn. Hanna är i grund och botten utbildad socionom och har länge brunnit för kvalitét och utveckling inom socialtjänsten. I november 2021 klev Hanna på rollen som kommunens första Särskilt ansvarig för socialtjänsten (SAS). SAS är en relativt ny tjänst i landet och är i dagsläget ett valfritt val för en kommun om man vill ha en eller inte.

– Det kommer att komma ett förslag på en ny socialtjänstlag och en särskild äldreomsorgslag som innebär både ökade krav på kvalitet, uppföljning och kunskapsbasering, samt ökade krav på socialtjänsten generellt, så det är inte omöjligt att utvecklingen går mot att det blir krav för kommunerna att ha en SAS. Vår kommun har gått lite före här och provar att ha en SAS, säger Hanna Samuelsson, Särskilt ansvarig för socialtjänsten i Älvsbyns kommun.

Fyra särskilda uppdrag

Den som arbetar som SAS i en kommun har som uppgift att arbeta med utveckling och kvalitetssäkring inom de olika verksamheterna och se till så att arbetet följer den lagstiftning som finns.

– Generellt kan man säga att SAS-tjänsten i vår kommun står på fyra ben. Det ena är att arbeta med avvikelsehantering, lex Sarah-rapporter, brukarundersökningar och klagomål. Det andra benet är att bygga upp ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Det tredje är att jobba med kvalitetsberättelse, att sammanfatta hur det sett ut i kommunens socialtjänst under året, och det fjärde är uppföljning av kvalitén.

Vad är det bästa med ditt arbete?

– Att få ägna sig åt de här viktiga frågorna. Det är så enkelt att hitta motivation i det här jobbet, för det är så betydelsefulla områden vi jobbar med. Det är lätt att komma till arbetet och känna att det är angeläget det vi gör.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #2, 2022

Text: Robin Nilsson