Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism av olika slag är ett problem runt om i landet. Kommunerna har ansvar över att arbeta förebyggande mot radikalisering och mot rekrytering till våldsbejakande grupper.

Hösten 2016 genomfördes en kartläggning i form av enkätundersökning hos verksamheter, föreningar och enskilda medborgare. Syftet med kartläggningen var att ta fram en bild på hur läget ser ut i Älvsbyns kommun.

Efter en sammanställning av samtliga enkätsvar kan man konstatera att det finns tecken på någon form av extremism i kommunen. Detta i form av religiös- och högerextremism. I och med detta har Nataliya Nilsson, enhetschef på Arbete- och integrationsenheten i Älvsbyns kommun, påbörjat framtagandet av en handlingsplan genom att föra en dialog med befintliga forum gällande deras roll vid införande av handlingsplanen.

– Vid upprättande av lokal handlingsplan har vi utgått från befintliga strukturer, tillika brottförebyggande råd, där de aktuella frågeställningarna diskuterades. Våldsbejakande extremism är ett samhällsproblem och måste lösas med hjälp av hela samhället, säger Nataliya.

Vänsterextremism och våldsbejakande islamisk extremism har dock inte påträffats, men kan inte uteslutas att det finns, då kunskapsnivån för att upptäcka den inte är tillräcklig.

– För att förebygga våldsbejakande extremism krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan: offentlig verksamhet samt andra aktörer inom civilsamhället – idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund, berättar Nataliya Nilsson.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #3, 2017

Text: Robin Nilsson

Senast uppdaterad 2017-10-31
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.