Handläggare åter i arbete

I samband med att tveksamheter i handläggningen av ett barnärende uppdagades, beslutade socialchefen att tillfälligt ta ett antal handläggare ur arbete. Det gjordes i avvaktan på en utredning som nu har påbörjats. Socialchefen har beslutat att handläggarna nu kan återgå i arbete.